Lens (3D Lenticular Efektler)

Lens (3D Lenticular Efektler)

Depth Efekt 3D Lenticular baskıda kullanılan depth efekt düz bir plastikten derinlik etkisinin alınmasıdır. Bu teknoloji ile oluşturulan görseller, gözlüğe ihtiyaç duyulmadan da 3D görünebildiği için reklam etkisini arttırmaktadır.3D lenticular baskılarda uygulanan derinlik Efekti görselin içindeki objelerin derinlik kazanmasıyla hoş bir görüntü oluşturmaktadir.
2. Animasyon Efekt
3D lenticular animasyon efekt birbirini takip eden imajların birleşmesi ile oluşan resimlerdir. En önemli nokta birbirlerini takip eden resimlerin birbirine benzer olarak birbirlerini tamamlamasıdır. 3D animasyon efekt sayesinde hareketli resimler oluşturulabilir ve karşı tarafa mükemmel bir biçimde reklamınızı yapabilirsiniz.
3. Flip Efekt
3D lenticular Flip Efekt birden fazla resmin aynı poster üzerinde farklı bakış açılarına göre değişmesidir. Kısacası bir resimden başka bir resme hızlı geçiştir. 3D lenticular Flip Efekt fazla 3 farklı resime kadar yapılabilmektedir. Ancan etki ve kalite bakımından 2 farklı imaj en fazla tercih edilen türdür.
4. Zoom Efekt
3D lenticular zoom efekt genellikle bir objenin öne ve ileri hareket etmesidir. Zoom efekti objenin büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe doğru ardışık olarak çoğaltılarak üretilmesidir. kare sayısı 8 ile 24 kareden oluşmaktadır.
5. Morph Efekt
3D lenticular Morph efekti yumuşak geçişler halinde bir imajın diğer bir imaja geçme efektidir. 2 imajdan üretili. Kare sayısı 8 ila 24 kareden oluşmaktadır.
6. Mix Efekt
3D lenticular Mix Efekt birden fazla lenticular efektini bir arada kullanılmasıyla elde edilen efekttir.